Liedjes 

 

 

Klik hier om te luisteren naar: Dagenlang»

Dagenlang die treurigheid van afscheid en herinnering
de pijn die je steeds opzoekt en je voelt, die is niet gering.
Waarom is het onontkoombaar, waarom vlak je het niet uit,
waarom ben je nu ontroostbaar, waarom lach je nu te luid.
Overdreven dreef het over en dan verlies je ook de pijn
Beter alles overdrijven dan in gedachte bij jou te zijn,
want dagenlang die treurigheid van afscheid en herinnering
de pijn die je steeds opzoekt, je voelt die is niet gering


 

 

Copyright www.Theodorholman.nl All rights Reserved